Leker krig i krigen


Alle foto: Anders Sømme Hammer

Guttene i Kabul markerer id med nye lekevåpen.

Afghanistan er det mest militariserte stedet jeg har vært. Har du penger, har du våpen, og da kan du gjøre som du vil. Det er da også stort sett fattige som sitter fengslet her. Under nyttårsfeiringen i mars slo det meg hvordan alle guttene i Kabul fikk nye plastpistoler og plastgeværer. Da det nå gjentok seg i forbindelse med feiringen av id, tok jeg bilder av det. Jeg kunne laget en fotoreportasje om idfestene med kremkaker, meloner og det beste som er å oppdrive av afghansk mat, men det ble altså en fotoreportasje om barn som leker krig i krigen.
Bookmark the permalink.

Leave a Reply